Mörkpoker

Mörkpoker går under flera olika namn, ett par exempel är köppoker, bytespoker, draw poker och five card draw. Mörkpoker var länge den mest spelade formen av poker i Sverige och det är också den pokervariant som de flesta pokerspelare inlett sitt spelande med. Numera har dock stora pokerspel som Texas Hold’em och Seven Card Stud fångat spelarnas uppmärksamhet, men Mörkpoker är fortfarande populärt.

Första rundan
Mörkpoker är ett kortspel och vadslagningsspel för 2 spelare och uppåt. Spelet börjar med att alla antar ett förutbestämt belopp. Given delar sedan ut fem mörka kort till var och en. Därefter startar personen i första position spelet genom att satsa.

Efter den första rundan är det dags att köpa nya eller byta kort. Varje spelare kan nu byta upp till tre stycken av sina egna kort. Given delar ut samma antal kort varje spelare slängt så att alla spelare återigen sitter med fem kort på handen. Det är tillåtet också att avstå från att byta.

Andra rundan
I den andra satsningsrundan följer man samma turordning. Därefter är det dags att visa korten och den högsta visade handen är den som vinner potten. Utifall mer än en person visar lika bra händer delas potten jämnt mellan dessa. Ett eventuellt överskott går antingen till den/de närmast till vänster om knappen, eller så ligger det kvar till nästa omgång, beroende på vad man kommit överens om från innan spelet startat.

Allmänt om Mörkpoker
Precis som i övriga pokerspel är det inte nödvändigt att en giv måste gå till visning. En giv kan ta slut i första eller andra rundan om alla utom en lägger sig. Vinnaren av en sådan hand behöver inte visa sin hand. 

I Mörkpoker kan man inte bli utdriven ur en giv på grund av att man inte har tillräckligt med marker för att syna vid en eventuell satsning eller höjning. När detta inträffar kan man antingen lägga sig eller gå all-in med alla sina kvarvarande marker. I detta fall gäller om sidopotter. Det normala i Mörkpoker är att man låter limitarna i andra rundan vara dubbelt så stora som i första. Olika satsningsstrukturer kan också användas när man spelar Mörkpoker.

Max 6 personer
Spelar man med max tre byteskort per person kommer kortleken bara att räcka till 6 personer, förutsatt att ingen spelare lägger sig i första rundan och alla byter tre kort.  Det går dock att spela med fler spelare i mörkpoker, men då får inte kortleken ta slut mitt i en giv.

Spela Mörkpoker med Jackpott
Att spela Mörkpoker med Jackpott innebär att man måste ha minst ha par i knektar för att få öppna i första rundan. Har man par i knektar eller bättre innebär det dock inte att man är tvungen att öppna rundan. I den andra rundan har man inga begränsningar på den som öppnar.

Den spelaren som inleder rundan med att öppna slänger sina byteskort men om han sedan vinner potten måste han kunna visa att han verkligen hade minst par i knektar från början. Får ingen spelare minst par i knektar från start blir det omedelbar omgiv.

Om det blir rundcheckning i första satsningsrundan avbryter man just den given direkt. När denna regel används är det mer riskabelt att checkhöja i den första rundan om du skulle sitta med en topphand på hand. Denna regel används automatiskt när man spelar med jackpott, eftersom rundcheckning där innebär att ingen kunde eller ville öppna.

Andra sätt att spela Mörkpoker
Det finns flera sätt att spela Mörkpoker på. Ett sätt är att den som öppnade i första rundan måste tala först i den andra i stället för spelaren i tidigast position. Denna regel gör att man blir något mindre benägen att öppna i första rundan.

Enligt en annan variant får man även välja att byta fyra eller fem kort i bytet. Om man vill vara säker på att korten inte tar slut i denna variant, kan man inte vara fler än 5 deltagare.

I en tredje variant spelar man med mörkar istället för med ante. Antalet mörkar varierar mellan olika pokergäng, det vanligaste är mellan två och fyra mörkar. Varje mörk är dubbelt så stor som den förra.

Om man vill gå med kan man välja att syna mörken eller att höja den.

Mindre vanliga varianter av mörkpoker är Double Draw och Triple Draw. I dessa får spelarna göra två respektive tre byten med satsningsrundor mellan varje.