Lowball

Lowball är ett pokerspel som spelas som mörkpoker, men där den lägsta i stället för högsta handen vinner potten. Beroende på hur man definierar ”lägsta handen” finns det tre huvudvarianter av Lowball med följande grundregler.

California Lowball eller Ace-Five Lowball
Varken stege eller färg räknas och Ess ses som låga kort. Detta innebär att den bästa handen är A2345. Dessutom används en Joker som ett fritt kort.

Kansas City Lowball eller Deuce-Seven Lowball
Här räknas både stege och färg som bra kort, samtidigt som Ess är det högsta kortet. Den lägsta och i det här fallet bästa handen är därmed 23457.

English Lowball
Både stege och färg räknas men ess får räknas lågt. Lägsta handen är därmed A2346. För samtliga är åtta det högsta giltiga kortet.